Schůdky Shaker

Schůdky Shaker /Shaker Furniture Step Stool/ poč. 19. stol., podle knihy: Michael Horsham „Die Kunst der Shaker“.
Zakladatelkou této dnes již vymizelé americké sekty Shakerů /název podle  provozovaného tance/ byla matka
Anna Lee /1736-1784/, původem z Anglie. V době největšího rozkvětu mělo toto duchovní společenství asi 6000 členů.
Díky tvrdé řeholi nesměli mít potomky a přijímali mezi sebe sirotky. Náboženské učení Shakerů se promítalo i do výroby  účelného a jednoduchého nábytku.

Rádi byste také takové schůdky?

Kontaktujte mě!